"JUNINHO GOODBYE CEREMONY" 2011.12.06 Tue. at Todoroki Athletic Stadium